Frågor och svar

Produktion

Hur går det?

– Det går bra, vi producerar två miljoner ton per år till rätt kvalitét och kostnad.

 

Hur gick uppstarten av verksamheten?

– Vi har inte haft några stora tekniska problem med uppstarten. Från brytningen till lastningen i Narvik har det fungerat.

 

Hur hanterar ni marknadens svängningar?

– Vi säljer till Europa, Asien och Mellanöstern för att inte vara beroende av en enda marknad. Vi sprider riskerna. Sedan så följer vi hela tiden marknaden för att kunna vara flexibla och anpassa oss. Vi är i grunden ett skuldfritt bolag vilket gör oss stabila.

 

Framtidsfrågor

Hur ser framtiden ut?

– Vi lämnade den 19 juli 2019 in vår nya ansökan för att få tillstånd att starta en ny gruva i Sahavaara. Med ett nytt tillstånd på plats kan vi mer än fördubbla produktionen och närma oss fem miljoner ton per år.

 

Hur länge kan ni bedriva gruvverksamheten i Pajala?

– Får vi det nya tillståndet på plats så är vår vision att kunna ha fortsatt brytning i 40 år till från i dag 2019.

 

Sysselsättning

Hur många jobbar i Kaunis Iron?

– I dag 2019 jobbar cirka 350 personer direkt i verksamheten. Indirekt är siffran mycket större om vi räknar in alla leverantörer och entreprenörer som jobbar med oss.

 

Hur många fler kan ni sysselsätta?

– Om vi får vårt nya tillstånd för brytning av Sahavaara kommer vi att rekrytera för cirka 275 tjänster. Bland annat 120 nya chaufförer till vår logistikkedja.

 

Hållbarhet och säkerhet

Hur mycket återinvesteras i regionen?

– 182 miljoner lokalt i Pajala kommun och närområdet och 317 miljoner i regionen i stort här i norra Sverige. Det är en medveten strategi att använda våra behov av inköp för att vara en motor för det lokala näringslivet.

 

Är Kaunis Iron ett hållbart gruvföretag?

– Ja, vi tar ett stort ansvar för hela hållbarhetsbegreppet när det gäller ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och självklart miljöfrågorna som ofta tar störst plats i debatten. Vi tycker att de socioekonomiska faktorerna ibland glöms bort när man pratar hållbarhet. Det vill v i ändra på. För oss är hållbarhet viktigt och vi vill stå för en hållbar utveckling som hjälper Sverige nå FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030.

 

Är er verksamhet ett hot mot miljön?

– Vi är stolta över vårt miljöarbete. Att vår gruvbrytning skapar ett dagbrott som blir en grop i landskapet är ett faktum. Men vår verksamhet sprider inga gifter, det enda vi använder i vår process är vatten och när vårt processvatten pumpas ut klarar det gränsvärdena som ställs med god marginal. Våra mätningar visar att vi släpper ut mindre metaller och fosfor än vatten som renats i reningsverk i Stockholm.

 

Det har talats om att transporterna dammar och sprider malm längs vägar och tågsträckor?

– Det stämmer inte. Våra lastbilar är täckta och på tågvagnarna lägger vi ett lim över malmen för att binda den. Dessutom sopas våra tåg rena från eventuellt malmspill innan de rullar ut. Våra mätningar visar att vi inte överstiger några gränsvärden för damning. Vi har över 400 timmar film som visar att vi inte dammar.

 

Era lastbilar har varit involverade i trafikolyckor. Hur kan ni minska risken för fler olyckor?

– Varje olycka, stor eller liten, är en tragedi och ett misslyckande i sig. Vi sätter alltid säkerheten först. Vi arbetar därför med Trafikverket som har ansvaret för vägsäkerheten för att försöka skapa säkra förutsättningar utifrån de faktorer de kan påverka. Sedan utbildas självklart våra chaufförer i hur de ska köra säkert. Vår vision är naturligtvis en nollvision, samtidigt har vi respekt för att trafiksäkerheten påverkas av många yttre faktorer som vi inte kan styra över.