2019-03 |

Information om våra malmtransporter

Vi får en del frågor om våra malmtransporter som kör mellan gruvan i Kaunisvaara och Pitkäjärvi. Här kommer fakta som ni gärna får sprida.

Vi har dispens utfärdad av Trafikverket för att köra med 90-tons malmekipage. När det kommer till avstånd mellan malmekipagen ska vi hålla minst fyra (4) minuters avstånd mellan lastade malmekipage, det betyder att detta endast avser malmekipage som är på väg från Kaunisvaara mot Pitkäjärvi. Bakgrunden till villkoret är att vägen ska hinna återhämta sig mellan respektive malmekipage.

 

Vid broarna över Torne älv och Tärendö älv, där trafikljus har monterats, ska våra lastade malmekipage hålla ”bromitt”, alltså ligga mitt på bron, och möten med andra trafikanter på broarna är inte tillåtet. Bakgrund till villkoren är att belastningen på broarna ska fördelas på bästa sätt. Det gäller även i det fall trafikljusen av någon anledning är ur funktion.

 

I övrigt gäller samma regler för våra malmekipage som för alla andra trafikanter. Vi försöker dock alltid att hålla avstånd mellan malmekipagen för att på bästa sätt underlätta för övriga trafikanter samt uppnå en så jämn produktion som möjligt.

Väl mött i trafiken, kör försiktigt!

2020-09 | Rekrytering

Kaunis Iron välkomnar ny platschef

Dick Jonasson har anställts som platschef för Kaunis Irons gruvverksamhet i Kaunisvaara, med ansvar för den operativa verksamheten på plats.
2020-02 | Företagsnyheter

Imponerade bokslut för Kaunis Iron

Nettoomsättningen 2019 uppgick till 1 619 mkr med ett resultat efter finansiella poster på 389 mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till hela 491 mkr.
2020-02 | Rekrytering

Åsa Allan blir vice VD i Kaunis Iron

Åsa Allan utses till vice VD för Kaunis Iron. I sin nya roll får Åsa ett tydligt ansvar för bolagets strategiska frågor inom hållbarhet, prospektering och kommunikation.
2019-12 | Företagsnyheter

Positiva besked i tillståndsfråga

Mark- och miljödomstolen meddelar att de planerar att samordna Naturvårdsverkets begäran om återkallelse av nuvarande tillstånd för gruvdriften i Tapuli med bolagets ansökan om ett nytt tillstånd.