2019-03 |

Kaunis Iron ❤ Pajala IF!

Kaunis Iron går in som huvudsponsor för anrika Pajala IF.

– Det här avtalet är enormt betydelsefullt för Pajala IFs verksamhet, troligen det största som någonsin hänt ur ett ekonomiskt perspektiv, säger Magnus Pekkari, ordförande i idrottsföreningen.

 

Med hjälp av detta ekonomiska tillskott ska bland annat åtgärder och aktiviteter genomföras för att ytterligare stärka föreningens gemenskap och sammanhållning.

– Det är också viktigt att samarbetet är långsiktigt, avtalet är skrivet på tre år, för att kunna skapa den kontinuitet som behövs för föreningens verksamhet, säger Magnus Pekkari, Pajala IF.

Det här är gruvbolagets första stora satsning vad det gäller sponsring. Kaunis Iron sponsrar bland annat isvägen från Huuki och bagarstugan i Kaunisvaara sedan tidigare.

– För oss känns det oerhört viktigt att vara med och bidra till ortens bästa, speciellt för de yngre och inom parasporter, säger Per-Erik Lindvall, vd Kaunis Iron.

Pajala IF har idag fyra sektioner med fotboll, innebandy, parasport och skidor. Under skidsektionen finns även orientering. Idag är cirka 250 personer aktiva inom föreningen, och då är inte det stora föräldraengagemanget inräknat.

2020-09 | Rekrytering

Kaunis Iron välkomnar ny platschef

Dick Jonasson har anställts som platschef för Kaunis Irons gruvverksamhet i Kaunisvaara, med ansvar för den operativa verksamheten på plats.
2020-02 | Företagsnyheter

Imponerade bokslut för Kaunis Iron

Nettoomsättningen 2019 uppgick till 1 619 mkr med ett resultat efter finansiella poster på 389 mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till hela 491 mkr.
2020-02 | Rekrytering

Åsa Allan blir vice VD i Kaunis Iron

Åsa Allan utses till vice VD för Kaunis Iron. I sin nya roll får Åsa ett tydligt ansvar för bolagets strategiska frågor inom hållbarhet, prospektering och kommunikation.
2019-12 | Företagsnyheter

Positiva besked i tillståndsfråga

Mark- och miljödomstolen meddelar att de planerar att samordna Naturvårdsverkets begäran om återkallelse av nuvarande tillstånd för gruvdriften i Tapuli med bolagets ansökan om ett nytt tillstånd.