Världens mest hållbara järnmalm 

Vår vision är utmanande. Vi säger att vi ska utveckla världens mest hållbara järnmalm.

Det ställer krav på att vi hela tiden måste säkerställa att de beslut vi fattar väger in hållbarhetens tre perspektiv – social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.