Våra aktuella ISO-certifieringar!
ISO-certifieringar handlar om att säkerställa arbetsrutiner och att vi utför allt vi gör med god kvalitet. Kort och gott, om ordning och reda. Allt ska finnas dokumenterat och tydligt och enkelt kunna förmedlas till den som ska utföra olika arbetsuppgifter.

 

Att vi lever upp till dessa krav säkerställs av externa revisioner som granskar vårt arbetssätt och hur vi efterlever beslutade rutiner och processer.

 

 

ISO 9001 (pdf) >

ISO 14001 (pdf) >

 

 

Läs vår hållbarhetspolicy:

 

 

Ladda ner vår hållbarhetspolicy (pdf) >

 

Dataskyddspolicy (pdf) >

 

Policy_Uppforandekod_(pdf) >