Från gruva till hamn

Här kan du läsa en enklare beskrivning av hur vår process går till. 

 

Borrning och brytning

Vi använder oss av olika sorters borriggar vid vår produktionsborrning. Syftet med borrningen är att ta upp hål som vi sedan fyller med sprängmedel. Vi borrar i regel 13 – 14,5 meter djupt då vi valt att ha en pallhöjd i vår gruva på 12 meter. I normalfallet borrar vi 150 – 300 hål, laddar m 50-100 ton sprängmedel och frigör oftast 300 000-1000 000 ton berg och /el malm vid varje sprängning.

 

Lastning

Vi lastar i normalfallet gråberg med hjälp av eldrivna hydralgrävare. Gråberget lastas sedan på truckar för vidare transport till gråbergsdeponi om det inte används till väg eller anläggningsbyggnation. Malmen lastas med stora hjullastare, på gruvtruckar för vidare transport mot primärkrossen.

 

Primärkrossen

Primärkrossen är cirka 30 meter hög och klarar stycken på 90 cm i diameter. När malmen krossats till rätt storlek åker den vidare på ett inkapslat transportband den en kilometer långa sträckan till siktverket.

 

Siktverket

Här siktas malmen och fördelas i rätt storlek innan den transporteras upp till toppen av den norra malmladan.

 

Malmladan

Via transportband når malmen upp till malmladans topp där den skickas ner i en av sex fickor. Under fickorna i malmladan släpps rätt mängd och sammansättning av malm ner till ett underliggande transportband för vidare färd mot anrikningsverket.

 

Anrikningsverket
Först kommer malmen till primärkvarnen där processen blir blöt. Här tillförs stora mängder vatten i kvarnen. Från kvarnen åker den till sedan till den första magnetsepareringen där merparten av det som inte är magnetit separeras från gråberget. Efter första magnetsepareringen pumpas malmen vidare till en av de tre vertikalkvarnarna för vidare malning. Efter sekundärmalningen pumpas malmen vidare till andra steget av magnetseparering. Från magnetsepareringen pumpas sedan koncentratet till en koncentrattank för vidare pumpning till ett pressluftsfilter. Där torkas det och blir till färdig slig.

 

Logistik
När processen är klar lastas malmen på lastbilar för vidare transport till järnvägen och hamn.