Välkommen till Kaunis Iron!

Kaunis Iron AB driver järnmalmsgruvan i Pajala sedan 2018. Vi är den nya generationens gruva, med fokus på hållbarhetens alla aspekter. Tack vare en hållbar produkt, en skicklig verksamhet och anläggningar i världsklass intar Kaunis Iron en stark position på den globala marknaden.

Information till närboende