2018-12-14

Pajala för Musikhjälpen

”Alla har rätt att funka olika – Musikhjälpen 2018”, som i år sänds från Lund. Och Kaunis Iron deltar genom att skänka pengar till ortens egen bössa, Pajala för Musikhjälpen.

 

– Vi har beslutat att bidra med 1 krona per producerat ton koncentrat mellan den 14 december klockan 6.00 till 15 december klockan 6.00, berättar Åsa Allan, platschef Kaunis Iron.

 

Och som det inte vore nog bidrar även Pajalagruvans största entreprenörer GISAB och Snells med samma summa eftersom de har antagit utmaningen från Kaunis Iron.

 

– Nu hör vi att detta sprider sig bland våra andra samarbetspartners och att även SLP, Släp- och Lastbilspåbyggnader, i Övertorneå ansluter sig till vårt initiativ – det gläder oss! avslutar Åsa Allan.

 

UPPDATERING 2018-12-16
Tillsammans med Snells, GISAB, SLP, Wist Last & Buss AB och Elkoll samlade vi in nästa 30 000 kronor till Pajala för Musikhjälpen, som i sin tur drog in sammanlagt omkring 110 000 kronor. För hela Sverige totalt, blev det fantastiska 50 miljoner kronor.

 

 

2018-12-02

 

Tidigt i morse nåddes vi av den oerhört tragiska nyheten att en av våra medarbetare omkommit i en singelolycka med en av företagets lastbilar längsmed väg 395 vid Peräjävaara. Våra tankar går givetvis till familj, vänner och medarbetare.

 

I skrivande stund prioriteras stöd och kontakt med anhöriga till den omkomne samt att ta hand om vår personal på bästa möjliga sätt.

 

 

2018-11-27

Samråd kring nytt miljötillstånd

Kaunis Iron AB har för avsikt att ansöka om nytt tillstånd enligt miljöbalken för bolagets gruv- och malmförädlingsverksamhet i Pajala kommun. De planerade verksamheterna som hållbarhetsprövningen avser inkluderar:

 

• fortsatt malmbrytning i Tapuli dagbrott

• tillkommande malmbrytning i två nya dagbrott, Palotieva och Sahavaara

• fortsatt anrikning av malm med magnetseparering i befintligt anrikningsverk

• utökad verksamhet i befintligt anrikningsverk med en ny processlinje för anrikning av svavelhaltig malm genom flotation

• utförande av de anläggningar och åtgärder som behövs för verksamheternas drift och som behövs för omhändertagandet av de utvinningsavfall som verksamheterna ger upphov till.

 

Med anledning av planerad hållbarhetsprövning genomförs samråd med berörd sameby, fastighetsägare, verksamheter eller andra som kan antas bli berörda samt berörda myndigheter och organisationer. I bifogat samrådsunderlag beskrivs befintliga och planerade verksamheter och den huvudsakliga omgivningspåverkan som verksamheterna förutses kunna ge upphov till.

 

Ett öppet samrådsmöte kommer att hållas tisdagen den 4 december klockan 18–21 på Folkets hus i Kaunisvaara (besöksadress Kaunisvaara 133). Vid mötet lämnas ytterligare information om planerade verksamheter. Mötet är även ett tillfälle att ställa frågor eller framföra synpunkter i ärendet. Vi bjuder självklart på fika. Synpunkter i ärendet kan lämnas vid samrådsmötet den 4 december eller skriftligen senast den 4 januari 2019.

Läs samrådsunderlaget här!

 

2018-11-11

Tjugofem 90-tonnare från Volvo säkrar malmflödet dygnet runt, året runt

 

Kaunis Iron är mer än en nystartad järnmalmsgruva, nu tar bolaget nämligen täten som Norrbottens största åkeri. Med hjälp av tjugofem Volvo FH16 750 rullar 90-tonnarna motsvarande sträckan 257 varv runt jorden per år.

 

Från dagbrottet i Kaunisvaara utanför Pajala i Norrbotten transporteras två miljoner ton järnmalm med lastbil för omlastning till tåg för att sedan transporteras vidare på båt från Narviks hamn. Liknelsen med 257 varv runt jorden tydliggör vilken utmaning det handlar om. Varje lastbil kör i genomsnitt drygt 36 000 mil/år.

 

– Med den här typen av utmaningar krävs högpresterande lastbilar som förmår att  leverera varje dag, dygnet runt och hela året. Lastbilarna från Volvo matchar alla våra förväntningar, säger Per-Erik Lindvall, vd Kaunis Iron.

 

Kaunis Irons lastbilsflotta, som ligger i systerbolaget Malmtransport Norr, verkar i ett extremt klimat stora delar av året. Det kan bli varma sommardagar och minusgrader ner till 30 är vanligt förekommande vintertid, vilket kräver extra hög prestanda på både drivlina, chassi och påbyggnation. Logistiken får aldrig stanna och stor vikt har lagts vid att garantera ett obrutet flöde.

 

– Vi ansvarar för att lastbilarna fungerar utan produktionsavbrott och Kaunis Iron betalar för antal effektiva transportmil, vilket innebär att vi har fått tänka i nya banor kring affärsmodellen säger Mats Karlson Ek, vd Wist Last & Buss som är Volvo Lastvagnars återförsäljare i norra Sverige.

 

En runda är 32 mil och på halva sträckan finns en verkstad som driftas av Wist Last & Buss som klarar alla de vanliga underhållsjobben. Alla bilarna levereras med serviceavtal som ger trygghet i att service sköts enligt överenskommen plan, vilket starkt bidrar till driftssäkerhet och trygghet i leveranskedjan.

 

Bränslet står för en betydande del av transportkostnaden och trafikledarna har som uppgift att även coacha förarna i bränslesnål körning med hjälp av Dynafleet.

 

– Redan nu har bilarna visat sig prestera bra, trots att vi ännu inte börjat skruva på alla parametrar. Vi har till exempel ännu inte påbörjat någon aktiv coachning av förarna i hur de skall kunna minska förbrukningen ytterligare, säger Peter Bohm, vd Malmtransport Norr.

 

Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=hjI56baWe64&list=UU12KZh41OJtHSgjLBv5Od3Q

 

Fakta: Kaunis Iron startade järnmalmsbrytning i Kaunisvaara sommaren 2018. Antal FH16 750: 25 st ständigt driftklara. Totala antalet bilar är 28.

Total lastvikt: 63 ton/bil

Dagar med brytning och transporter: 365 per år

Antal förare: 125 stycken

Totalt transportvolym: 2 miljoner ton per år

Antal körda mil per år: 1 028 571

2018-10-04

Logistikkedjan är komplett. Nu lastas första leveransen malm till kund.

 

 

 

Idag torsdag morgon ankom fartyget Golden Ruby till hamnen i Narvik där hon nu lastas med 72 000 ton slig från gruvan i Kaunisvaara. Det är dags för första båten att leverera malm från Kaunis Iron ut till kund.

– Det här är steget in i en ny era för bolaget. Vid sidan av ett fokuserat och strävsamt arbete i ett projekt som blivit produktion har vi nu även startat leveranserna och försäljning ut till kund rent praktiskt, flödet av slig ska givetvis resultera i ett ständigt kassaflöde och dit har vi kommit nu, säger Per-Erik Lindvall, vd Kaunis Iron.

Malmens resa från gruvan utanför Pajala via hamnen i Narvik vidare ut till kunderna i världen har börjat. Från sten till slig, via kross och anrikningsverk, med lastning och färd på lastbilar upp till omlastningscentralen i Pitkäjärvi för vidare färd med tåg till Narvik och hamnen, kan Kaunis Iron nu konstatera att hela kedjan är sluten.

– Logistikkedjan från gruvan till hamn är komplett och nu fortsätter arbetet dygnet runt med att leverera vår produkt järnmalm på bästa möjliga sätt, säger Andreas Lantto, logistikchef Kaunis Iron.

Om cirka fyra dagar är Golden Ruby färdiglastad och lämnar kajen i Narvik för att ta sig på en fem dygns resa till vår kund Tata Steel i Holland. Och fler lass skeppade ska det bli. Inom närmaste veckorna ska nästa båt med malm från Kaunisvaara dagbrott avgå från Narviks hamn.
Kaunis Irons årsproduktion är planerad att motsvara två miljoner ton färdig produkt ut till kunderna.

2018-09-27

Det dammar inte, konstaterar Kiruna kommun.

Miljö- och byggnadsnämnden på Kiruna kommun har utfört kontroll av Kaunis Irons malmtåg från Pitkäjärvi till Narvik och resultatet är godkänt, det vill säga utan anmärkning. 

 

Så här långt har Kaunis Iron tillämpat fyra åtgärder för att förhindra att det dammar från tågvagnarna; ytskiktet i korgarna har målats, man har investerat i en anläggning som applicerar ”lim” på sligen innan avgång, det har installerats dränering i botten av korgarna och så har gruvbolaget investerat i mekanik som gör det möjligt att vibrera vagnarna vid lossning i Narvik.

 

Åtgärder som nu visar sig är framgångsrika.

– Dessutom filmar vi varenda resa våra malmtåg gör och har säkert 400 timmar film som vi har analyserat utan att upptäcka damm från vagnarna, säger Andreas Lantto, logistikchef på Kaunis Iron AB.
Precis som Kaunis Iron har även Kiruna kommun gjort filminspelningar när malmtåget är i rullning. Vid nämndens sammanträde den 13 september togs underlaget från inspelningarna upp som en punkt på dagordningen och då bestämdes det att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

– Även om det inte kom som någon överraskning att det skulle bli godkänt känns det såklart tillfredsställande att vi har svart på vitt att vårt arbete för bästa möjliga miljö längsmed järnvägen, gör skillnad, säger Per-Erik Lindvall, vd Kaunis Iron.

Kaunis Iron fortsätter att göra filminspelningar vid sina malmtransporter med tåg för att hela tiden säkra sig om att det fortsätter vara så dammfritt som möjligt upp till Narvik.

2018-08-30

Träffa oss på Load Up North!

Kom och träffa oss på Load Up North i Boden torsdag 30/8 till lördag 1/9. Kom och prata jobb med oss, och passa på att kolla in ett av våra ekipage. De är ruskigt imponerande.

 

2018-08-16

På tisdag ska klockan ringa för, inte första men väl andra, malmtåget!

 

Det blev ju ingen avgång att vinka av och inget ringa i klockan när vi senast hade planerat det på grund utav den stora branden i snögalleriet. Däremot har vi kört ett malmtåg från Pitkäjärvi till Narvik häromdagen, och allt gick bra. Men utan några som var med och vinkade och utan klockan som skulle ringa. Bra nog kan man tycka, men vi tycker det känns viktigt att markera starten även för att tågen börjat rulla. För att Kaunis Iron sakta men säkert går från projekt till produktion med hundratals anställda. Särskilt inbjudna gäster samt medarbetare och representanter från Kaunis Iron, Railcare och våra entreprenörer finns på plats. Välkomna!

 

Plats; Kaunis Irons omlastningsterminal i Pitkäjärvi utanför Svappavaara

Datum; tisdag 21 augusti

Tid; samling klockan 8.00

 

I samband med malmtågets avgång klockan 9.15 ringer Andreas Lantto, Logistikchef Kaunis Iron, och Ulf Markström, vice VD Railcare, i den för det speciella tillfället framtagna klockan. Efter avgång finns det möjlighet att intervjua de olika företagens representanter på plats.

 

 

2018-07-30

Startsalvan är skjuten och det är dags för den första lastbilen att göra sin resa från Kaunisvaara mot järnvägen i Pitkäjärvi.

Vill ni följa de första bilarna på sin jungfruresa måndagen den 30 juli kan ni se när de passerar de olika byarna här nedan. Välkomna, nu kör vi!

 

MÅNDAG 30 JULI
08:35 KAUNISVAARA GRUVA 08:40 KAUNISVAARA BY
08:55 AUTIOBRON
08:58 ERKHEIKKI
09:04 PAJALA FLYGPLATS
09:09 PERÄJÄVAARA
09:15 ANTTIS
09:27 LOVIKKA
09:41 JUNOSUANDO
10:00 AVGÅNG FRÅN JUNOSUANDO
10:20 MASUGNSBYN
10:30 MERASJÄRVI
10:50 VITTANGI
11:15 KORSNING E10-E45 (SVAPPAVAARA)
11:20 ANKOMST PITKÄJÄRVI
(V SVAPPAVAARA)
Observera att ovanstående tider är cirkatider.

2018-02-19

Nya jobb till Pajala när Kaunis Iron öppnar gruvan

Tack vare stark efterfrågan, en konkurrenskraftig produkt och ett mera gynnsamt världsmarknadspris går ekvationen ihop för nystartade Kaunis Iron i Pajala. Nu startar gruvan igen med nya ägare och ett starkt lokalt engagemang.- Givetvis är också den tidigare konkursen starkt bidragande till den gynnsamma ekvationen. Att vara skuldfri från start ger goda förutsättningar att driva verksamheten lönsamt, säger Anders Sundström, ordförande i den nya verksamheten. 

 

Det blir fortsatt gruvverksamhet i Pajala. Efter en lång process med många utmaningar har man påbörjat projekteringen för en nystart. I en så kallad ”private placement” tillsammans med Carnegie Bank och ett 80-tal svenska entreprenörer har nödvändigt kapital tagits in. Grunden till beslutet är övertygelsen om att verksamheten kommer att bli lönsam, det är investerare och intressenter överens om.

– Vi har mötts av en stark optimism från investerare. Responsen har varit fantastisk. På kort tid har vi fått in drygt en halv miljard kronor till Kaunis Iron. Det ger oss en trygg grund att starta från. Även om vi vet exakt vilken produkt vi har och hur mycket vi kan producera så kan vi inte styra över världsmarknadspriset på järnmalm. Det är den enda osäkerhetsfaktorn i allt detta. Men vi är mycket optimistiska, säger Anders Sundström.

 

Produktionsstart sommaren 2018
Planen är att produktionen ska vara i gång under sommaren nästa år. Siktet är inställt på en årsproduktion motsvarande två miljoner ton färdig produkt. Det är ungefär hälften så mycket som målsättningen var från den tidigare verksamhetsutövaren.- Trots att vi redan har en fungerande produktions- och logistikkedja på plats handlar det om att ha realistiska mål. Vi vill känna trygghet i att vi kan driva verksamheten lönsamt ganska omgående. Det måste ske på ett balanserat sätt. Sen har vi miljöaspekterna att beakta. Vi ska jobba proaktivt även med den delen, säger Per-Erik Lindvall, styrelseledamot i Kaunis Iron.

 

En del av samhället
Det har funnits synpunkter kring verksamhetens miljöpåverkan. Bland annat gällande påverkan på grundvattennivån på myren där fyndigheten finns. – Ja, gruvdrift har miljöpåverkan, så är det givetvis. Det måste alltid vägas in när man gör en helhetsbedömning, men det finns också starka skäl till varför det är värt det. Arbetstillfällen och en levande landsbygd väger tungt i den andra vågskålen. Idag är det ett måste och en självklarhet att titta på alla hållbarhetsaspekter, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Även om vi måste respektera varandras roller vill vi vara en aktiv del i Pajalas samhällsbygge, säger Åsa Allan, platschef på Kaunis Iron.

 

Rekrytering ett prioriterat område
Per-Erik Lindvall som är en av de drivande personerna i projektet har en gedigen bakgrund från gruvindustrin med 10 år i Boliden och 26 år i LKAB i olika ledande befattningar. Per-Erik är en känd profil inom gruvnäringen. Han är den som tillsammans med bland andra platschefen Åsa Allan ska bygga upp teamet för driften av gruvan i Kaunisvaara. Åsa är geolog i grunden och doktorerade 2007 i malmgeologi på Luleå tekniska universitet. Efter en tid som konsult blev hon 2012 rekryterad som senior geolog till Pajalagruvan. Efter att ha byggt upp geologidelen blev hon till sist gruvplaneringschef innan gruvan stängde. Innan Kaunis Iron knackade på dörren hann hon även med två år som kommunchef i Pajala.

– Alltså det här känns bara fantastiskt. Jag vet vad det betyder för kommunen, och jag vet att det finns ett stort stöd för gruvan i regionen. Jag vet också att vi tillsammans kommer att lyckas med det vi tar oss för. Nu är det först fokus på rekrytering, vi räknar med att det kommer att behövas drygt 300 personer i verksamheten. Vi vet att det finns ett starkt intresse, vi får mycket positiva reaktioner från norrbottningarna redan nu. En stor del av behovet kommer vi att lösa genom partnerskap med viktiga leverantörer och en del blir anställda i bolaget, säger Åsa Allan, platschef på Kaunis Iron.

 

Produkten viktigaste faktorn
Till syvende och sist handlar det trots allt om den unika produkten som redan visat sig vara starkt efterfrågad bland världens stålverk.- Vi vet att vår produkt, med mycket gynnsamma miljöfördelar har en tydlig plats på marknaden. Det är ju ingen hemlighet att länder som Kina har stora miljöutmaningar samtidigt som man har ett stort behov av stål. Det har gjort att man premierar råvaror med högre järnhalt. Något som ger vår produkt från Kaunisvaara ett försprång, säger Per-Erik Lindvall, styrelseledamot i Kaunis Iron.