Säkerheten först

Säkerheten går alltid först, även före vinstintresset. Vi får aldrig ge avkall på de säkerhetsrutiner och det grundläggande ansvaret vi har för att säkerställa en arbetsmiljö som värnar alla anställdas och entreprenörers säkerhet.

 

Vi arbetar ständigt med att förbättra de riktlinjer och rutiner som omgärdar vårt vardagliga arbete. Och vi utbildar och informerar ständigt för att hålla uppe medvetenheten om riskerna som finns om vi inte gör rätt enligt rutinerna.

 

Men, säkerhetsarbetet sträcker sig även utanför våra grindar, utanför industriområdet, våra tunga transporter rullar längs allmän väg och därför satsar vi 127 miljoner i samarbete med Trafikverket för att förstärka och förbättra de aktuella vägsträckorna. Totalt investeras 1,2 miljarder kronor.

Vår anläggning är Seveso-klassad på grund av att vi hanterar kemikalier, dels drivmedel som diesel och dels sprängmedel. Vi har enligt EU-krav ett tydligt ansvar att förebygga kemikalieolyckor vid vår industrianläggning och skydda allmänheten vid en olycka.

 

  • Vill du få sms innan sprängning? Anmälan sker genom att skicka sms till 71 050 med texten SPRÄNGVARNING.
  • Vid olyckshändelse som kan medföra fara för allmänheten utgår alltid ett viktigt meddelande till allmänheten via radio och tv. Hör du varningen ska du gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation och lyssna på Sveriges Radio:s kanal P4 på 100,2 MHz alternativt läsa SVT:s Text-tv sidan 599.
  • Fakta om Seveso-klassad anläggning.