Med ett starkt engagemang och stor nyfikenhet driver vi järnmalmsgruvan i Pajala. Men vi förädlar inte bara mineral. Vi förädlar även naturbegåvningar.

Kaunis Iron som arbetsplats

Vi vågar sticka ut hakan och påstå att vi är annorlunda. Vi är den nya generationens gruva. Med fokus på hållbarhetens alla aspekter. Miljö, samhälle och människa.

Vi har ett engagerat team av medarbetare som delar våra värderingar. Ett team som inte ärver någonting. Som tillsammans hittar egna stigar och skriver en egen historia.

 

Vi vet dock att gruvbranschen ofta sammankopplas med machokultur – och att det finns studier som visar att jargongen på arbetsplatser som vår brottas med bland annat hård jargong, sexism och exkludering.

 

Kaunis Iron ska vara en jämställd och jämlik arbetsplats där mångfald är styrka och nytänkande driver vår utveckling.

 

Det här finns nedskrivet i vårt brandhouse och vi jobbar aktivt med vår arbetsmiljö. Bland annat har samtliga anställda, ledningsgrupp och alla platschefer genomgått utbildning som rör normer, jargong och inkludering.

 

Bland annat har vi:

  • Genomfört arbetsplatsträffar med alla anställda med fokus på värderingar
  • Genomfört arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud
  • Tagit fram underlag och genomförandeplan för medarbetarundersökning

Medarbetare vid Kaunis Iron.

Är du nyfiken på hur det är att jobba på Kaunis Iron?

Ta del av hur vi tycker och tänker kring våra uppdrag och vår upplevelse av både arbetsplatsen och närområdet. Träffa några av oss >

 

/kaunisiron
@kaunis_iron
/kaunis-iron
Missa inte vår podd JÄRNKOLL. Du hittar den där poddar finns.