Från gruva till hamn

Kaunis Irons dagbrottsgruva i Pajala är bara starten på malmens väg till kunder runt om i världen. Här kan du läsa om processen som förädlar den åtråvärda järnmalmen.

 

Borrning och sprängning

I dagbrottet borras först hål som fylls med sprängmedel. Oftast borras 150 – 300 hål som laddas med 50-100 ton sprängmedel och frigör 300 000-1000 000 ton berg och malm vid varje sprängning.

 

Lastning

Den malm som lossnat efter sprängningen lastas med stora hjullastare på gruvtruckar och körs till krossning i primärkrossen.

 

Krossning

Malmen tippas in i primärkrossen. När den har krossats till rätt storlek åker den vidare på ett inkapslat transportband till siktverket för sovring.

 

Sovring

I siktverket separeras grövre bitar från finare innan det transporteras till malmladan där den lagras.

 

Lagring

I malmladan skickas malmen ned i en av sex fickor. Under fickorna släpps rätt mängd och sammansättning av malm ned till ett underliggande transportband för vidare färd mot anrikningsverket.

 

Malning

I anrikningsverket sker malning i flera steg. Genom magnetseparering skiljs magnetit från gråberg och förädlas sedan till ett fint puder – färdig slig.

 

Lastning

Malmen lastas på täckta lastbilar för transport till tåg i Svappavaara.

 

Omlastning till tåg

På plats vid tågen omlastas malmen från lastbil till tåg som transporterar malmen till Narvik.

 

Omlastning till båt

I malmhamnen i Narvik lastas malmen på båt för vidare transport ut till kund.

 

 

Dessa delar går malmen igenom

Primärkrossen

I primärkrossen, som liknar en gigantisk mortel på cirka 30 meter, krossas meterstora block av malm till bitar på ungefär 15 cm.

 

Sovring

I siktverket sker sovringen där grova bitar malm separeras från finare bitar.

 

Primärkvarnen

I anrikningsverket finns primärkvarnen där malmbitarna mals ned till 2,5 mm små korn.

 

Magnetseparatorer 1

I anrikningsverket finns även magnetseparatorer. Här fångas järnmalmen av magneter och separeras från annat material.

 

Vertikalkvarnen

I vertikalkvarnen, också den i anrikningsverket, mals malmkornen ned till ett fint puder som kan liknas vid potatismjöl.

 

Magnetseparatorer 2

Här separeras malmen ännu en gång från annat material med hjälp av magneter.

 

Flotation

En ny del i processen är att materialet går genom flotationsanläggningen i anrikningsverket, där reagens tillsätts för att anrika malmen så att den färdiga slutprodukten får vår efterfrågade produktkvalitet.

 

Avvattning

I anrikningsverket pressas även vattnet ut från malmen innan den filtreras.