Varför vi pumpar ut vatten

När vi bryter malm i vårt dagbrott hamnar vi under grundvattennivån. Det innebär att vi behöver pumpa bort vatten för att komma åt malmen.

 

Både grundvatten och regn och smält snö pumpas bort och renas genom sedimentering. I perioder när vattennivåerna är höga pumpas överskottsvattnet ut till Mounio älv, det vi kallar för avbördning. Behovet av avbördning minimeras genom att så mycket vatten som möjligt återanvänds i processerna på området.

De största mängderna pumpas vid snösmältningsperioden i april och maj. Vattnet som pumpas ut kan innehålla naturliga ämnen som påverkar färgen men det är inte farligt.

Vi mäter och analyserar kontinuerligt så att vi inte överskrider några gränsvärden eller har en negativ påverkan på Mounio älv. Under de år som Kaunis Iron drivit dagbrottet har det inte funnits några anmärkningar vad gäller vattenkvalitet.