Vi tar ansvar

Miljöarbetet är alltid i fokus i vårt hållbarhetsarbete. Det går givetvis inte bryta malm utan att ha en miljöpåverkan, ett dagbrott påverkar naturen på ett dramatiskt sätt. Men, förutom det faktum att vi bryter malmen på gruvområdet ska inte vår verksamhet ha någon annan direkt negativ påverkan på miljön.

Därför är det oerhört viktigt för oss att följa all lagstiftning, alla beslutade tillstånd och olika regler som styr vår verksamhet. Det finns rigorösa regelverk för gruvindustrin och det är bra. Vi både vill och ska ta ansvar för det som åligger oss som företag.

 

Vårt miljöarbete bygger på ett ständigt förbättringsarbete med årliga mångmiljoninvesteringar för att successivt minska risker för negativ miljöpåverkan. En viktig delutmaning är att elektrifiera hela vår fordonsflotta för att eliminera CO2-utsläppen från våra transporter.

Egenkontroll och externa analyser är en grundbult i vårt kvalitetsarbete och här finns det en stor dokumentation sedan 2009 av vår närmiljö. Vi har genomfört tusentals analyser av prov från vattendragen i området enligt nationell standard framtagen av Havs- och vattenmyndigheten. Glädjande nog finns det i dag ingen evidens för att vår verksamhet har en negativ miljöpåverkan.

 

Det här gör vi bland annat: