Med lastbil, tåg och båt

Transporten av vårt järnmalmskoncentrat från Kaunisvaara ut till våra kunder sker med lastbil, tåg och båt.

 

Från anrikningsverket i Kaunisvaara fraktas malmen med lastbil till Svappavaara längs väg 395, 99 och E45 västerut.

Varje dygn körs runt 88-90 lass malm, fördelat på 25-30 lastbilar. Varje bil kan ta 62 ton järnmalm per lass.

Fordonen detaljkontrolleras av vår trafikledning i Junosuando som dygnet runt ser hastighet, bränsleförbrukning och var fordonen befinner sig.

Alla våra lastbilar har alkolås och är spärrade till 80 km/h.

 

I Pitkäjärvi, Svappavaara, finns vår omlastningsstation där järnmalmskoncentratet lastas om och transporteras vidare med tåg längs Malmbanan till Narviks hamn. I Narvik skeppas sedan malmen ut till våra kunder med båt.

 

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten längs sträckan Kaunisvaara–Svappavaara genomför Trafikverket just nu en rad åtgärder genom det så kallade MaKS-projektet. Det innebär bland annat att vägar breddas och att korsningar görs säkrare.

 

Här kan du läsa om hur långt projektet har kommit och när det beräknas vara helt klart.