Social hållbarhet

Vi återinvesterar

Kaunis Iron har självklart en stor påverkan på lokalsamhället i Pajalaområdet då vi är en betydande arbetsgivare och ett större företag som köper varor och tjänster för miljonbelopp varje år. Det ställer förstås krav på oss. Att vi tar ett tydligt ansvar för hur vi agerar.

Vi vill vara en motor för det lokala näringslivet och återinvestera där vi kan när vi köper tjänster och varor. Under 2022 återinvesterade vi cirka 551 miljoner kronor i Pajala kommun och ytterligare 1 033 miljoner regionalt.

Vårt samarbete med Luleå tekniska universitet bidrar också till både en stärkt forskning och en utvecklad kompetensförsörjning för bolag i vår bransch.
Vi har också engagerat oss i att utveckla mötesplatser som till exempel Folkets Hus i Kaunisvaara, Tornedalen Pride och engagerar oss gärna i projekt som har fokus på barn och ungdom. Det är helt enkelt viktigt för oss att lokalsamhället mår bra.

 

Exempel på samverkansprojekt:

 

  • Pajala Hästkraft
  • Aktivitetspark i Vittangi
  • Tornedalsteatern
  • Pajala IF
  • Pajala Hockey
  • Popkollo Norrbotten
  • Skolresa till Auschwitz
  • Sattajärvi-backen