Social hållbarhet

Vi återinvesterar

Kaunis Iron har självklart en stor påverkan på lokalsamhället i Pajalaområdet då vi är en betydande arbetsgivare och ett större företag som köper varor och tjänster för miljonbelopp varje år. Det ställer förstås krav på oss. Att vi tar ett tydligt ansvar för hur vi agerar.

Vi vill vara en motor för det lokala näringslivet och återinvestera där vi kan när vi köper tjänster och varor. Under 2022 återinvesterade vi cirka 551 miljoner kronor i Pajala kommun och ytterligare 1 033 miljoner regionalt.

Vårt nära samarbete med Luleå tekniska universitet bidrar också till både en stärkt forskning och en utvecklad kompetensförsörjning för bolag i vår bransch.
Vi har sedan starten ett bra samarbete med Samhall som gör en viktig social insats lokalt i Pajala. Vi har också engagerat oss i att utveckla mötesplatser som till exempel Folkets Hus i Kaunisvaara, Tornedalen Pride och engagerar oss gärna i projekt som har fokus på barn och ungdom. Det är helt enkelt viktigt för oss att lokalsamhället mår bra.

 

Exempel på samverkansprojekt:

 

  • Samhall. Vi köper tjänster av Samhall som gör ett bra jobb, inte bara i leveranserna till oss, utan även som lokal arbetsgivare.

 

  • Tornedalen Pride. För oss är det viktigt att bidra till ökad tolerans och acceptans, vi vill ha ett välkomnande lokalsamhälle där alla kan vara sig själva.

 

  • Folkets hus, Kaunisvaara. Här har vi stöttat med att finansiera ny ljudanläggning, förlägger ofta utbildningar här och vill bidra till en levande mötesplats.

 

  • Pajala IF, parasport. Det är för oss en självklarhet att alla som vill ska få utöva idrott, oavsett om man har funktionsnedsättning eller ej.