Så vill vi återinvestera i lokalsamhället!

Vårt syfte, det vill vi åstadkomma med vår sponsring:

Vår framtid är beroende av en positiv utveckling i närområdet och genom att stötta våra fokusområden vill vi bidra till detta och öka attraktiviteten för att bo och arbeta i Pajala.
På det här sättet vill vi också betala tillbaka till lokalsamhället.
Det ligger i vårt intresse att bygden blomstrar då vi över tid behöver rekrytera i närområdet och därför gärna ser en inflyttning till regionen.
Så, hur kan vi bidra och stötta just ditt projekt eller din förening?

 

Våra kriterier, vilka kan ansöka om sponsring:

Vår sponsring har ett fokus på:
• Verksamhet för barn och unga.
• Vi söker efter en bredd, vi sponsrar kultur, idrott, samhällsutveckling och innovation.
• De projekt/föreningar vi sponsrar ska ta ansvar för miljö och hållbarhet.
• De projekt/föreningar vi sponsrar ska arbeta för ökad jämställdhet och mångfald.
• Vi ser gärna att projekt/föreningar kan påvisa långsiktighet.

 

Vi undviker att sponsra:
• Enskilda individer eller lag, vi stöttar helst på föreningsnivå.
• Politiska och religiösa organisationer.
• Verksamheter som strider mot bolagets värderingar, etik och moral.
• Affärsdrivande verksamheter.

 

Vi skriver avtal med de vi sponsrar:
• I avtalet definieras vilken motprestation vi förväntar oss.
• Om den sponsrade inte lever upp till avtalet äger Kaunis Iron rätten att bryta avtalet och den sponsrade kan bli återbetalningskyldig.

 

Här kan du ansöka om sponsring:

 

     

    Sista ansökningsdag 14/11