Så vill vi återinvestera i lokalsamhället!

Vi vill vara en viktig kraft i utvecklingen av ett attraktivt och hållbart samhälle där både befintliga och nya medborgare vill bo, leva och utvecklas.

Därför sponsrar vi aktiviteter och evenemang som bidrar till ett levande kultur- och föreningsliv och ökar attraktiviteten för Pajala kommun med omnejd.

Vår sponsring är också ett sätt att ge tillbaka till lokalsamhället, våra anställda och framför allt de unga i kommunen, vår framtid.

 

Våra kriterier, vilka kan ansöka om sponsring:

Vår sponsring har ett fokus på åtgärder och evenemang:
riktade främst till våra barn och unga i Pajala kommun med omnejd.
allt mellan kultur, idrott, samhällsutveckling och innovationer.
som tar ansvar för miljö, hållbarhet.
som tar ansvar för ökad jämställdhet och mångfald.
vi ser gärna att sponsringen leder till en långsiktighet.

 

Vi undviker att sponsra:
• Enskilda individer eller lag, vi stöttar helst på föreningsnivå.
• Politiska och religiösa organisationer.
• Verksamheter som strider mot bolagets värderingar, etik och moral.
• Affärsdrivande verksamheter.

 

Vi skriver avtal med de vi sponsrar:
• I avtalet definieras vilken motprestation vi förväntar oss.
• Om den sponsrade inte lever upp till avtalet äger Kaunis Iron rätten att bryta avtalet och den sponsrade kan bli återbetalningskyldig.

 

Här hittar du våra grafiska riktlinjer.

 

Ansök om sponsring till 2024:

 

     

    Sista ansökningsdag 11/11 2023.