För kommande generationer

Det är viktigt för oss som bolag att vi tjänar pengar, att vi bygger en kassa för att klara framtida investeringar och möjliga prisras på världsmarknaden. Att vi helt enkelt tar ansvar för en långsiktigt tryggad ekonomi för bolaget.
Vi ska inte drivas av kortsiktiga intressen att optimera vinster, utan arbeta för att långsiktigt lägga grunden för en fungerande gruvnäring i Pajala för kommande generationer. Att bygga något verkligt bestående för Pajala, regionen och Sverige.

 

För alla inom gruvnäringen avgörs givetvis framtiden främst av de malmtillgångar som vi kan identifiera och säkra. Men, även av att vi får tillstånd att bryta de aktuella fyndigheterna. Det är alltså avgörande att vi klarar av att ha en långsiktig prospektering i närområdet och en god dialog med beslutande myndigheter och omgivande samhälle.

Vi har också som uttalad strategi att återinvesterar i lokalsamhället via de inköp av tjänster och varor som vi årligen genomför. Här köper vi lokalt för 187 miljoner kronor och regionalt för 317 miljoner. Vi vill vara en ekonomisk motor för regional näringslivsutveckling.

 

Årsredovisning 2019