Vi vill bli bäst i världen!

Vår vision är utmanande. Vi säger att vi ska utveckla världens mest hållbara järnmalm.

Det ställer krav på att vi hela tiden måste säkerställa att de beslut vi fattar väger in hållbarhetens tre perspektiv; social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhet reduceras ofta till enbart miljöperspektivet i den mediala debatten, vi tror därför det är viktigt att betona en helhetssyn på begreppet hållbarhet. Att ta ansvar för att proaktivt arbeta för att utveckla hållbarhetstänket i allt vi gör som har en påverkan på egna företaget, näringslivet i regionen, naturen och lokalsamhället.

 

Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete får du väldigt gärna kontakta vår vice vd Åsa Allan, asa.allan@kaunisiron.se