Vi vill bli bäst i världen!

Vår vision är utmanande. Vi ska bli världens bästa gruva.

Det ställer krav på att vi hela tiden måste säkerställa att de beslut vi fattar väger in hållbarhetens tre perspektiv; social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

 

Hållbarhet reduceras ofta till enbart miljöperspektivet i den mediala debatten, vi tror därför det är viktigt att betona en helhetssyn på begreppet hållbarhet. Att ta ansvar för att proaktivt arbeta för att utveckla hållbarhetstänket i allt vi gör som har en påverkan på egna företaget, näringslivet i regionen, naturen och lokalsamhället.

 

Vårt hållbarhetsarbete grundar sig i hur vi kan bidra till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Det tar också avstamp i våra egna normer och värderingar samt självklart de lagar och regler som gäller för vår verksamhet.

 

Kaunis Iron har även beslutat sig för att stå bakom EU:s principer för hållbara råvaror.

 

Bild på FN:s 17 globala mål.

 

Läs mer om våra aktuella certifikat och vår hållbarhetspolicy >