Miljörapporter

Ett dagbrott påverkar naturen på ett dramatiskt sätt. Men, förutom det faktum att vi bryter malmen på gruvområdet ska vår verksamhet inte ha någon annan direkt negativ påverkan på miljön. För att följa upp vårt miljöarbete gör vi varje år miljörapporter som du kan ta del av på denna sida.

 

Miljörapport 2022 2023-04-11
Ladda ner
Miljörapport 2021 2022-04-05
Ladda ner
Miljörapport 2020 2021-05-05
Ladda ner
Miljörapport 2019 2020-05-10
Ladda ner