Bolagsstyrning

 

Kaunis Holding AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Kaunis Holding AB:s bolagsstyrning regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och andra tillämpliga lagar och regler samt bolagsordning och interna styrdokument.

 

Den senast antagna bolagsordningen framgår under avsnittet Bolagsordning.