Koncernledning Kaunis Iron

Klas Dagertun, vd
[email protected]


Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, Luleå tekniska universitet
Anställningsår: 2019, som konsult sedan 2016
Född: 1975
Bakgrund: Privata näringslivet nära basindustrin i norra Sverige de senaste 20 åren i olika typer av ledande befattningar

Åsa Allan, vice vd
[email protected]


Utbildning: Filosofie doktor i malmgeologi, Luleå tekniska universitet, filosofie magister i geologi och mineralogi, Åbo Akademi
Anställningsår: 2017
Född: 1975
Bakgrund:Kommunchef Pajala kommun, gruvplaneringschef Northland Resources och avdelningschef Hifab

Lars Bogren, chef Human Resources 
[email protected]


Utbildning: Magisterexamen personal och arbetsvetenskap med inriktning psykologi, Linköpings Universitet
Anställningsår: 2023
Född: 1973
Bakgrund: Stålverkschef SSAB, Platschef SCA Wood, Koksverkschef SSAB, HR-chef SSAB m.m.

Nils-Johan Haraldsson, logistikchef
[email protected]


Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, Luleå tekniska universitet
Anställningsår: 2022
Född: 1970
Bakgrund: Olika roller i ledningsgruppen för SCA Logistics AB med erfarenhet från alla transportslag

Linus Styrman, CFO
[email protected]


Utbildning: Civilekonom, Luleå tekniska universitet
Anställningsår: 2017
Född: 1989
Bakgrund: Senior revisor Ernst & Young och Handelsbanken

Peder Nensén, projektchef
[email protected]


Utbildning: Juridik, projektstyrning och projektledning
Anställningsår: 2022
Född: 1959
Bakgrund: Projektchef och sektionschef LKAB

Johan Oja, platschef Kaunisvaara

[email protected]


Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, Luleå Tekniska Universitet
Anställningsår: 2023
Födelseår: 1979
Bakgrund: Ca 20 år inom gruv- och mineralindustrin med olika ledande roller inom LKAB samt Metso

Hans Henriksson, inköpschef
[email protected]


Utbildning: Bergsingenjör, Mineralteknik / Metallurgi. Luleå Tekniska Universitet
Anställningsår: 2023
Födelseår: 1971
Bakgrund: Råmaterialdirektör, Boliden. Regionchef Stena Recycling, Marknadschef Bergteamet, Inköpschef Wibax AB