Sommaren är äntligen här. För många en tid för återhämtning, reflektion och tillfälle att umgås med nära och kära. För oss på Kaunis Iron är det särskilt roligt att vi dessutom firar 5-årsjubileum! Tänk vad tiden går. Jag minns med glädje den där stekheta julidagen då vi sköt första salvan. Jag tror att Tornedalen bjöd på den högsta temperaturen i hela landet.

 

Fortfarande pågår en viktig juridisk process om vårt framtida verksamhetstillstånd. Den 1 december 2022 kom en för oss positiv dom i Mark- och miljödomstolen, men den har ännu inte vunnit laga kraft då den överklagades till Mark- och miljööverdomstolen. Mark och miljööverdomstolen har ännu inte tagit ställning till frågan om prövningstillstånd ska medges eller ej. Vi förväntar oss besked om det tidig höst. 

Utifrån det vi vet i dag planerar vi ändå för att den ursprungliga domen från 1 december 2022 vinner laga kraft. Att processen ska landa i att vi får vårt nya tillstånd på plats utan prövning i högre instans. Vår förhoppning och förväntan är att det kan ske i början av 2024. 

 

Det skulle betyda att det är rimligt påbörja gruvbrytning i Sahavaara i slutet av 2026 eller i början av 2027, förutsatt att vi kan nyttja barmarkssäsongerna 2024 och 2025. 

Tack vare att vi som en del av domen också fick formell tillåtelse, ett så kallat verkställighetsförordnande, att ta nya delar i drift så pågår nu arbetet med att bygga upp en flotationsanläggning integrerat i vårt anrikningsverk i Kaunisvaara. En viktig pusselbit som vi måste ha på plats innan vi kan starta dagbrottet i Sahavaara. Flotationsanläggningen kan lite förenklat beskrivas som en gigantisk tvättmaskin som i flera delsteg renar vår järnmalm så att vi även i fortsättningen kan leverera koncentrat med samma höga kvalitét våra kunder. Malmen från de nya fyndigheterna och slutbrytningen i Tapuli behöver helt enkelt renas på ett mer sofistikerat sätt än den malm vi i dag bryter i dag. 

 

Detta första steg är en omfattande investering på 500 miljoner. Men totalt talar vi om hela 2,3 miljarder som ska investeras i det vi nu kallar Kaunis Iron 2.0. 

Det känns väldigt bra att vi nu kan inleda nästa fas i gruvans historia efter fem fantastiska år där vi under 2022 presterade på rekordnivåer. Det är ett hårt och engagerat lagarbete som gör att vi är där vi är idag. 

På marginalen kan jag bara beklaga att tillståndsprocesserna i Sverige är så utdragna och i delar ovissa, det är ett försvårande faktum för en verksamhet som vår. Men, i dagsläget är just tillståndsfrågorna för industriella verksamheter uppe för utredning och debatt, så kanske, kanske kan även de processerna bli mer förutsägbara. 

 

Att vi ska granskas och får tydliga krav på ansvarstagande för närmiljö och säkerhet har vi aldrig vänt oss mot. Det är i sig rimligt. Vi ska ha en väl fungerande industri som klarar de gränsvärden som domstolen beslutar. 

 

Vi vill leverera världens mest hållbara järnmalm och för att klara det vill vi utveckla världens bästa gruva tillsammans. Vill du vara med oss på resan?

 

Klas Dagertun, vd Kaunis Iron