Vi är Kaunis Iron

Med nya ägare och ett starkt lokalt engagemang har vi åter startat järnmalmsgruvan i Pajala. Vår ambition är att bygga en verksamhet som består långsiktigt och arbetar hållbart. För oss betyder det en gruvnäring som behåller sina rötter i orten, skapar värde för Norrbotten och bidrar till samhällsutvecklingen i Pajala, samtidigt som vi intar en stark position på världsmarknaden.

 

Planerad årsproduktion och stor potential

Siktet inställt på en årsproduktion motsvarande två miljoner ton färdig produkt. Den kända mängden mineralisering i fyndigheterna uppgår till ungefärliga 130 miljoner ton med snitthalten 34 procent järn, men potentialen till tillskott är betydande.

 

Stark efterfrågan på unikt järnmalskoncentrat

Rådande trender gynnar oss. Det finns ett intresse för både högre produktivitet och bättre miljöstandard i ståltillverkningen. Här blir järnmalmsprodukter med hög järnhalt viktiga i processen. Vårt unika järnmalmskoncentrat har med sina kvalitets- och miljöfördelar redan visat sig vara starkt efterfrågad bland världens stålverk. Tack vare en hållbar produkt, en skicklig verksamhet och driftklara anläggningar i världsklass intar Kaunis Iron en position på den globala marknaden.