Vi är Kaunis Iron

Sedan 2018 driver vi järnmalmsgruvan i Pajala. Med ett starkt lokalt engagemang är vår ambition att bygga en verksamhet som består långsiktigt och arbetar hållbart. För oss betyder det en gruvnäring som behåller sina rötter i orten, skapar värde för Norrbotten och bidrar till samhällsutvecklingen i Pajala, samtidigt som vi intar en stark position på världsmarknaden. Vi producerar varje år ca 2,3 miljoner ton järnmalmskoncentrat.

 

Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar starkt efterfrågat bland världens stålverk. Tack vare en hållbar produkt, en skicklig verksamhet och anläggningar i världsklass intar Kaunis Iron en stark position på den globala marknaden.

 

 

Vår vision är utmanande.
Vi ska bli världens bästa gruva #VBG.

Det ställer krav på att vi hela tiden måste säkerställa att de beslut vi fattar väger in hållbarhetens tre perspektiv – social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

 

Vi är den nya generationens gruva.

Vi har ett engagerat team av medarbetare som delar våra värderingar. Ett team som tillsammans hittar egna stigar och skriver en egen historia.

 

Våra värderingar:

 

RESPEKT

Vi respekterar miljö, människor och våra partners.

 

ENGAGEMANG

Vi gör alltid det som krävs i jobbet; för varandra och för säkerheten.

 

NYFIKENHET

Vi utforskar, vi vill framåt, vi vill mer.

 


Våra allmänna regler

Tillsammans skapar vi en säker arbetsplats. De allmänna reglerna gäller för anställda, entreprenörer och andra intressenter inom våra anläggningar. Senast uppdaterade 20240523.
Läs våra allmänna regler här


Läs vår uppförandekod:

 

 

Policy_Uppforandekod_(pdf) >