Vi är Kaunis Iron

Med nya ägare och ett starkt lokalt engagemang återstartade vi järnmalmsgruvan i Pajala 2018. Vår ambition är att bygga en verksamhet som består långsiktigt och arbetar hållbart. För oss betyder det en gruvnäring som behåller sina rötter i orten, skapar värde för Norrbotten och bidrar till samhällsutvecklingen i Pajala, samtidigt som vi intar en stark position på världsmarknaden. Vi producerar varje år ca 2,2 miljoner ton järnmalmskoncentrat.

 

Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar starkt efterfrågat bland världens stålverk. Tack vare en hållbar produkt, en skicklig verksamhet och anläggningar i världsklass intar Kaunis Iron en stark position på den globala marknaden.

 

 

Vår vision är utmanande. Vi säger att vi ska utveckla världens mest hållbara järnmalm.

Det ställer krav på att vi hela tiden måste säkerställa att de beslut vi fattar väger in hållbarhetens tre perspektiv – social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

 

Vi är den nya generationens gruva.

Vi har ett engagerat team av medarbetare som delar våra värderingar. Ett team som tillsammans hittar egna stigar och skriver en egen historia.

 

Våra värderingar:

 

Ett hjärta

RESPEKT – Vi respekterar miljö, människor och våra partners.

 

En eld.

ENGAGEMANG – Vi gör alltid det som krävs i jobbet; för varandra och för säkerheten.

 

En hjärna.

NYFIKENHET – Vi utforskar, vi vill framåt, vi vill mer.