Vi är Kaunis Iron

Med nya ägare och ett starkt lokalt engagemang har vi åter startat järnmalmsgruvan i Pajala. Vår ambition är att bygga en verksamhet som består långsiktigt och arbetar hållbart. För oss betyder det en gruvnäring som behåller sina rötter i orten, skapar värde för Norrbotten och bidrar till samhällsutvecklingen i Pajala, samtidigt som vi intar en stark position på världsmarknaden. Siktet är inställt på en årsproduktion motsvarande 2,1 miljoner ton färdig produkt.

 

Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan starkt efterfrågat bland världens stålverk. Tack vare en hållbar produkt, en skicklig verksamhet och driftklara anläggningar i världsklass intar Kaunis Iron en position på den globala marknaden.