Våra aktuella ISO-certifieringar!
ISO-certifieringar handlar om att säkerställa arbetsrutiner och att vi utför allt vi gör med god kvalitet. Kort och gott, om ordning och reda. Allt ska finnas dokumenterat och tydligt och enkelt kunna förmedlas till den som ska utföra olika arbetsuppgifter.

 

Att vi lever upp till dessa krav säkerställs av externa revisioner som granskar vårt arbetssätt och hur vi efterlever beslutade rutiner och processer.

 

 

ISO 9001 (pdf) >

ISO 14001 (pdf) >

 

 


Våra policys

Hållbarhetspolicy

I vår hållbarhetspolicy integreras vårt arbete med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter och omfattar hela koncernen inklusive dess moder- och dotterbolag.
Läs policyn här


Dataskyddsspolicy

Kaunis Iron har i egenskap av personuppgiftsansvarig att hantera personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För att säkerställa korrekta rutiner och efterlevnad av lagstiftningen har Kaunis Iron antagit denna dataskyddspolicy.
Läs policyn här


Kamerabevakningspolicy

Denna information vänder sig till dig som befinner dig på platser där Kaunis kameraövervakar och där du via det inspelade materialet kan identifieras.
Läs policyn här


Policy: Uppförandekod

Uppförandekoden beskriver vårt förhållningssätt till etik och hållbarhet och hur varje medarbetare inom Kaunis Iron-koncernen ska agera för att verksamheten ska bedrivas och uppfattas enligt fastställd värdegrund och policyn.
Läs policyn här


Våra allmänna regler

Tillsammans skapar vi en säker arbetsplats. De allmänna reglerna gäller för anställda, entreprenörer och andra intressenter inom våra anläggningar. Senast uppdaterade 20240523.
Läs våra allmänna regler här