Från ett till tre dagbrott

Sverige har idag 12 gruvor och producerar mest järnmalm i hela Europa.

Dagens svenska malmgruvor finns i främst tre områden: Norrbotten, Västerbotten och Bergslagen i Mellansverige.

Gruvorna brukat delas upp i två typer – dagbrott och underjordsgruvor. I dagbrott bryts malmen från marken, inte under jord.

 

Vi på Kaunis Iron bryter för närvarande malm i ett dagbrott, Tapuli i Kaunisvaara, men ytterligare två dagbrott planeras öppna – Sahavaara och Palotieva.

 

Det här bryter vi

Malm är egentligen en ekonomisk term. Det är inte förrän det blir lönsamt att bryta, processa och frakta till kund som mineraliseringen övergår till att kallas malm. Det malmmineral vi bryter i gruvan i Kaunisvaara är magnetit, även kallat svartmalm.

Magnetit är naturligt magnetiskt (ferrimagnetiskt), vilket gör det lätt att skilja ut från det omgivande gråberget.