Här byggs nya flotationsanläggningen

Arbetet Kaunis Iron 2.0 är i full gång, bland annat byggs en ny flotationsanläggning. Peder Nensén, projektchef:
Det är ett hektiskt år men så ska det vara i projekt, det är man van och det är vad som är kul och utmanande.

 

Bakgrunden till att flotationsanläggningen byggs är de nya planerade dagbrotten. Malmen som ska brytas där behöver renas med ett nytt steg och då kommer flotation att användas. Investeringsmässigt handlar det om en halv miljard.
– I en flotationsanläggning tillsätter man vatten, kemikalier och luft. Kemikalierna binder de ämnen vi behöver bli av med och när vi tillsätter luft flyter de upp och kan transporteras till deponin där de hanteras separat.

Planen är att driftsätta flotationsanläggningen vid årsskiftet, eller kanske lite tidigare.
– Jag hoppas vi kan starta lite redan innan jul, under Q1 så ska det rulla. Det jobbas på hårt och jag har många duktiga medarbetare som verkligen kämpar för den biten tillsammans med driften så det är ett bra samarbete.

 

Utöver själva flotationen byggs även en reagensbyggnad som snart är färdigställd. Där kommer att förberedas och där finns även lagringsytor för kemikalierna.

– Vår flotationsanläggning kommer att ha en viss överkapacitet så vid t ex ett underhållsstopp kan vi köra en linje.

 

I nuläget arbetar ett femtiotal byggnadsarbetare och montörer med bygget av flotationsanläggningen och de andra byggnaderna, men nya entreprenader påbörjas löpande. När det är som mest intensivt kommer uppemot 90 personer att arbeta med uppbyggnaden.
– Vi är ganska avskilda från den övriga verksamheten och samordningen mellan projekt och produktion är av yttersta vikt både ur ett säkerhetsperspektiv och så att vi inte påverkar produktionen negativt. Dock behöver vi göra inväxlingar i vatten- och elsystem som kan påverka, men det planerar vi noga tillsammans med driften.

 

Just nu är arbetet flotationsanläggningen högprioriterat men även kapaciteten i anrikningsverket ska öka – ytterligare en kvarn kommer att tas i produktion.
– Förhoppningsvis driftsätter vi den ungefär samtidigt som flotationsanläggningen. Vi är också i uppstarten av att förbereda infrastrukturen och en produktionsstart av Sahavaara dagbrott, men det ligger lite längre fram, förklarar Peder Nensén.

 

På sikt kommer både flotationsanläggningen och de nya dagbrotten att leda till att fler medarbetare anställs, men först ska alla förberedelser bli klara:
– Vi är i uppstarten av att förbereda infrastrukturen och så småningom en produktionsstart av Sahavaara dagbrott, men det ligger lite längre fram. Vi ska även bygga ett väderskydd för vår färdiga produkt, något som var ett av villkoren i domen.