2018-09 |

Det dammar inte, konstaterar Kiruna kommun

Miljö- och byggnadsnämnden på Kiruna kommun har utfört kontroll av Kaunis Irons malmtåg från Pitkäjärvi till Narvik och resultatet är godkänt, det vill säga utan anmärkning. 

Så här långt har Kaunis Iron tillämpat fyra åtgärder för att förhindra att det dammar från tågvagnarna; ytskiktet i korgarna har målats, man har investerat i en anläggning som applicerar ”lim” på sligen innan avgång, det har installerats dränering i botten av korgarna och så har gruvbolaget investerat i mekanik som gör det möjligt att vibrera vagnarna vid lossning i Narvik.

 

Åtgärder som nu visar sig är framgångsrika.

– Dessutom filmar vi varenda resa våra malmtåg gör och har säkert 400 timmar film som vi har analyserat utan att upptäcka damm från vagnarna, säger Andreas Lantto, logistikchef på Kaunis Iron AB.

Precis som Kaunis Iron har även Kiruna kommun gjort filminspelningar när malmtåget är i rullning. Vid nämndens sammanträde den 13 september togs underlaget från inspelningarna upp som en punkt på dagordningen och då bestämdes det att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

– Även om det inte kom som någon överraskning att det skulle bli godkänt känns det såklart tillfredsställande att vi har svart på vitt att vårt arbete för bästa möjliga miljö längsmed järnvägen, gör skillnad, säger Per-Erik Lindvall, vd Kaunis Iron.

Kaunis Iron fortsätter att göra filminspelningar vid sina malmtransporter med tåg för att hela tiden säkra sig om att det fortsätter vara så dammfritt som möjligt upp till Narvik.

2020-02 | Företagsnyheter

PM: Imponerade bokslut för Kaunis Irons första verksamhetsår

Nettoomsättningen 2019 uppgick till 1 619 mkr med ett resultat efter finansiella poster på 389 mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 491 mkr.
2020-02 | Företagsnyheter

PM: Åsa Allan blir vice VD i Kaunis Iron

Åsa Allan utses till vice VD för Kaunis Iron. I sin nya roll får Åsa ett tydligt ansvar för bolagets strategiska frågor inom hållbarhet, prospektering och kommunikation.
2019-12 | Företagsnyheter

Positiva besked för Kaunis Iron!

Med bara några dagar kvar till jul får Kaunis Iron ett positivt besked. Mark och miljödomstolen meddelar att de har för avsikt att samordna Naturvårdsverkets begäran
2019-08 | Företagsnyheter

Ny VD Kaunis Iron

Den 1 september 2019 tillträder Klas Dagertun som verkställande direktör i Kaunis Iron AB.