2018-12 |

Pajala för Musikhjälpen

”Alla har rätt att funka olika – Musikhjälpen 2018”, sänds från Lund. Kaunis Iron deltar genom att skänka pengar till ortens egen bössa, Pajala för Musikhjälpen.

 

– Vi har beslutat att bidra med 1 krona per producerat ton koncentrat mellan den 14 december klockan 6.00 till 15 december klockan 6.00, berättar Åsa Allan, platschef Kaunis Iron.

Och som det inte vore nog bidrar även Pajalagruvans största entreprenörer GISAB och Snells med samma summa eftersom de har antagit utmaningen från Kaunis Iron.

 

– Nu hör vi att detta sprider sig bland våra andra samarbetspartners och att även SLP, Släp- och Lastbilspåbyggnader, i Övertorneå ansluter sig till vårt initiativ – det gläder oss! avslutar Åsa Allan.

UPPDATERING 2018-12-16
Tillsammans med Snells, GISAB, SLP, Wist Last & Buss AB och Elkoll samlade vi in nästa 30 000 kronor till Pajala för Musikhjälpen, som i sin tur drog in sammanlagt omkring 110 000 kronor. För hela Sverige totalt, blev det fantastiska 50 miljoner kronor.

2020-02 | Företagsnyheter

PM: Imponerade bokslut för Kaunis Irons första verksamhetsår

Nettoomsättningen 2019 uppgick till 1 619 mkr med ett resultat efter finansiella poster på 389 mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 491 mkr.
2020-02 | Företagsnyheter

PM: Åsa Allan blir vice VD i Kaunis Iron

Åsa Allan utses till vice VD för Kaunis Iron. I sin nya roll får Åsa ett tydligt ansvar för bolagets strategiska frågor inom hållbarhet, prospektering och kommunikation.
2019-12 | Företagsnyheter

Positiva besked för Kaunis Iron!

Med bara några dagar kvar till jul får Kaunis Iron ett positivt besked. Mark och miljödomstolen meddelar att de har för avsikt att samordna Naturvårdsverkets begäran
2019-08 | Företagsnyheter

Ny VD Kaunis Iron

Den 1 september 2019 tillträder Klas Dagertun som verkställande direktör i Kaunis Iron AB.