2020-02 |

Åsa Allan blir vice VD i Kaunis Iron

Åsa Allan utses till vice VD för Kaunis Iron. I sin nya roll får Åsa ett tydligt ansvar för bolagets strategiska frågor inom hållbarhet, prospektering och kommunikation.

– Jag är glad att få vara med i nästa steg av bolagets utveckling på en mera strategisk nivå och få arbeta med de frågor som jag brinner för. Jag ser fram emot att på detta sätt få fortsätta bidra till den lokala och regionala utvecklingen och skapa en hållbar gruvdrift i Pajala, säger Åsa Allan, vice VD på Kaunis Iron.

Åsa Allan har sedan 2017 varit platschef för gruvverksamheten i Kaunisvaara och kvarstår med det ansvaret tills en efterträdare rekryterats. Hon har doktorsexamen i malmgeologi och var kommunchef hos Pajala kommun när hon rekryterades till Kaunis Iron. Branscherfarenhet har hon med sig från tidigare anställningar, bl.a. i rollen som gruvplaneringschef på Northland Resources.

 

– Vi har fått igång verksamheten i Kaunisvaara på ett fantastiskt sätt vilket krävt fokus på frågor här och nu. Nu är det viktigt att lyfta blicken och fokusera än mer på frågor av strategisk karaktär för att säkerställa en långsiktig gruvdrift i Tornedalen samtidigt som den egna verksamheten i gruvan expanderar. Jag är mycket glad att Åsa vill ta ett större ansvar för dessa utvecklingsfrågor, säger Klas Dagertun, VD i Kaunis Iron.

Bilder för nedladdning

 

Foto: Pär Bäckström

 

För mer information kontakta

 

Klas Dagertun, VD, tfn 070-591 00 41, e-post klas.dagertun@kaunisiron.se

Åsa Allan, vice VD, tfn 072-724 41 20, e-post asa.allan@kaunisiron.se