PM: Ansökan om nytt verksamhetstillstånd lämnat

Idag kl 15.00 har vår ansökan om nytt verksamhetstillstånd lämnats in till Mark- och miljödomstolen i Umeå.

Kaunis Iron söker tillstånd för den befintliga verksamheten i Kaunisvaara i Pajala kommun samt att få påbörja gruvverksamhet i de närliggande fyndigheterna Sahavaara och Palotieva. Vid fullt utbyggd kapacitet kommer verksamheten att drygt fördubblas mot dagens verksamhet. Idag producerar Kaunis Iron ca 2 miljoner ton järnmalmsprodukter per år till kunder över hela världen. När det nya tillståndet är på plats kommer bolaget att kunna leverera ca 5 miljoner ton per år.

 

I vår ansökan beskriver vi effekterna av vår planerade verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi presenterar omfattande undersökningar som redovisar de miljömässiga och de socio-ekonomiska resultaten av nuvarande verksamhet och hur vår ansökta verksamhet kommer att påverka en framtida hållbar utveckling för bolag och omgivande samhälle. Rapporterna i vår ansökan visar att både nuvarande och framtida verksamhet klarar högt ställda miljökrav samtidigt som verksamheten ger viktiga positiva socio-ekonomiska effekter för individer och samhälle. Den nuvarande och den planerade verksamheten uppfyller målen i Sveriges arbete med Agenda 2030, samtliga miljökvalitetsmål och de krav som ställs i en Natura 2000-prövning.

 

Kaunis Iron har sedan starten förra sommaren byggt upp en verksamhet som idag, tillsammans med våra partners, sysselsätter drygt 350 personer innanför industrigrindarna. Därutöver, utanför grindarna, finns mer än 100 personer sysselsatta i olika servicefunktioner som behövs för att driva ett fungerande gruvföretag. Tillsammans blir vi nästan 500 personer som varje dag bidrar till att leverera järnmalmsprodukter avsedda för välståndsbyggande över hela världen. Med de nya gruvorna i drift finns malmreserver för ytterligare tio till femton års drift. Närområdet i Kaunisvaara har många järnmalmsfyndigheter med potential att skapa förutsättningar för långvarig gruvverksamhet i området. Kaunis Iron har redan påbörjat detta viktiga prospekteringsarbete.

 

Kaunis Iron har under det senaste året lagt ner stora resurser på att ta fram all nödvändig information för att säkerställa en fullständig och rättvisande beskrivning av vår planerade verksamhet. Och vi har gjort jobbet på mindre än ett år. Nu är det domstolen som håller i tidsplanen. En effektiv och snabb tillståndsprocess borde vara en självklarhet i Sverige då utdragna processer riskerar stora värden för individ, bolag och samhälle. Vår förhoppning är att vi innan nästa sommar ska ha ett nytt tillstånd på plats.

 

För mer information kontakta;

Per-Erik Lindvall, 070-373 81 63, [email protected]

Åsa Allan, platschef Kaunis Iron, 072-724 41 20, [email protected]